Prosessteknikk

Fagskoleutdanningen i prosessteknikk er en 2-årig fagskoleutdanning som gjennomføres som et deltidsstudium over 3 år med et omfang på 120 studiepoeng. Studiet er nettbasert med samlinger. Utdanningsformen egner seg meget godt for personer som er i daglig arbeid.

Studiested:        Skjervøy
Semester:           6
Studiepoeng:     120
Organisering:    Nettbasert med 6 ukessamlinger pr. år      
Studietempo:     Deltid
Søknadsfrist:      15. April            
Søk her:               Samordna opptak 

Behovet for personell med prosessfaglig kompetanse er stort. Fagskoleutdanningen i prosessteknikk retter seg mot daglig drift og vedlikehold av prosessanlegg innen næringsmiddelindustrien, prosessindustri på land og offshore, olje og gassindustri, bergverk og lignende.

Person i hvit heldekkende dress med hvit maske og blå hansker plassert bak en rekke stålrør og blå tuber - Klikk for stort bildeProsesstekniker i arbeid ukjent

 

 

Etter endt utdanning er det gode muligheter for arbeid i prosessindustrien, næringsmiddelindustrien og olje- og gassindustrien. Du vil finne de fleste jobber innen HMS, kvalitetssikringssystem, som mellomleder, arbeidsleder og skiftleder, tekniske ledere, inspektører, driftsledere og undervisning. Gjennomført og bestått fagskole i prosessteknikk gir også mulighet for videre studier.