Bygg

Er du klar for å påta deg større oppgaver i byggeprosessen?
Som fagskoleingeniør innen bygg tilegner du deg en tidsriktig og etterspurt kompetanse innen fagfeltet.

Studiested:        Tromsø          
Semester:           6
Studiepoeng:     120
Organisering:    Nettbasert med inntil 5 ukessamlinger pr. år      
Studietempo:     Deltid
Søknadsfrist:      15. April            
Søk her:                Samordna opptak 

Byggstudiet ved Fagskolen i Nord

er et nettbasert deltidsstudium der 120 studiepoeng er fordelt over 3 år, studiet har inntil 5 ukesamlinger pr. skoleår.

Utdanningen passer for deg med fagbrev eller lengre praksis innen fagområdet bygg og som har ambisjoner om å drive egen bedrift eller være ansatt som leder/mellomleder i bedrift. Utdanningen gir også kompetanse til offentlige stillinger som byggesaksbehandler, ingeniørstillinger i kommuner og annet.

Gjennom utdanningen tilegner du deg kompetanse innen kommunikasjon, realfag, konstruksjon og dimensjonering, ledelse, bygningsfysikk, kontrakter, anbud og byggesøknader. Ikke minst får du kontakt med andre studenter innen byggfaget og kan bygge verdifulle relasjoner gjennom utdanningen.

Etter endt utdanning kan bedriften du jobber i påta seg ansvarsrett i samtlige tiltaksklasser med bakgrunn i din kompetanse og arbeidserfaring.

  • Ansvarlig søker i tiltaksklassene 1 og 2.
  • Ansvarlig prosjekterende i tiltaksklassene 1 og 2.
  • Ansvarlig kontrollerende i tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig utførende i tiltaksklassene 1, 2 og 3.

Dersom du gjennomfører utdanningen med karakter D eller bedre har du sammen med fagbrev et godt grunnlag for å søke mesterbrev.