Bygningsvern i Nord 1

Bygningsvern i Nord I 30 stp starter opp høsten 2024 og er i all hovedsak et teoretisk tilbud som tar for seg lover, forskrifter og regler relevant til bygningsvern. Nordnorsk, samisk og kvensk byggeskikk og materialkunnskap. Restaureringsplan med kartlegging og istandsettingsplan er også hovedmomenter i studiet. 

Studiested:     Tromsø
Semester:        2                
Studiepoeng:  30         
Organisering: Nettbasert med samlinger     
Studietempo:  Deltid
Søknadsfrist:  15. April            
Søk her:           Samordna opptak 

Bygningsvern i Nord ved Fagskolen i Nord

 

Studiet passer for deg som jobber med vernede eller verneverdige bygg og byggverk, du er håndverker, saksbehandler eller rådgiver innen fagområdet. De som ikke har fagbrev kan søke med grunnlag i realkompetanse. F.eks dersom du er byggingeniør uten fagbrev og har fem års praksis fra byggesaksbehandling vil du ha et godt grunnlag for å komme inn på del I. Dersom du har jobbet som håndverker innen bygg med fem års praksis har du godt grunnlag for opptak til både del I og II.

Bygningsvern i Nord II 30 stp ligger til godkjenning hos NOKUT denne delen vil være mer praktisk rettet og det vil stilles større krav til håndverksbakgrunn for å gå videre fra del I til del II. Med håndverksbakgrunn og til sammen 60 stp innen bygningsvern har du grunnlag for å påta deg oppdrag på vernede byggverk.

Overordnede læringsutbyttebeskrivelser for BIN1

 

Innhold i studiet tilsammen 30 studiepoeng