Elkraft

Studiet tar sikte på å gi et bredt faglig grunnlag som kvalifiserer til fagskoleingeniør.

Utdanningen gir også det teoretiske grunnlag for å kunne bli godkjent som installatør og sakkyndig driftsleder. 

Studiested:        Tromsø        
Semester:           6
Studiepoeng:     120
Organisering:    Nettbasert med inntil 5 ukesamlinger pr. år      
Studietempo:     Deltid
Søknadsfrist:      15. April            
Søk her:                Samordna opptak 

 

Nettbasert deltid:

 

Innen Elkraft tilbyr vi et nettbasert deltidsstudium med samlinger som går over tre år. Arbeidsmengden tilsvarer et fulltidsstudium på to år. 

Undervisningen gis på norsk og vi bruker norske og engelske lærebøker og undervisningsmateriell.  

Studiet starter opp i august på nett og første samling avholdes i september.