KEM - Klima, energi og miljø

Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir stadig mer integrerte. Derfor blir kompetanse innen energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger stadig mer ettertraktet. Dette studiet kvalifiserer deg til arbeid med både prosjektering, drift og vedlikehold av slike anlegg.

Studiet legger opp til at studentene kan kombinere skole og arbeid og gjennomføres over 3 år med 5 samlinger per år

Studiested:        Tromsø          
Semester:           6
Studiepoeng:     120
Organisering:    Nettbasert med inntil 5 ukesamlinger pr. år      
Studietempo:     Deltid
Søknadsfrist:      15. April            
Søk her:                Samordna opptak 

KEM, ved fagskolen i Nord er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner for å være mest mulig relevant for arbeidsmarkedet. Her får du tverrfaglig kompetanse som setter deg i stand til å prosjektere, levere og drifte VVS-tekniske installasjoner i et bygg. ­Studiet gir deg også den kompetansen som kreves av ordningen for energi­vurdering av klimaanlegg. (kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg og kombinasjoner av disse). Utdanningen gir også lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bransjen.

Fordypning KEM kvalifiserer for å jobbe med faglig og administrativ ledelse i bedrifter innenfor salg, markedsføring, fagopplæring, prosjektering, utførelse, energirådgivning og andre relevante spesialistjobber innen tekniske og faglige spørsmål. Det er stort behov for kvalifisert kompetanse for å ivareta dette i fag som omfattes av KEM bransjen. Du kan også søke om mesterbrev med bakgrunn i studiet.