Konstruksjon, design og produksjon (3D-design og robotikk)

3D konstruksjon, robotikk og AM teknologi på 120 eller 180 studiepoeng innen verkstedteknologi ved fagskolen i Nord, kvalifiserer til å gå opp til eksaminering som internasjonal konstruktør av sveiste konstruksjoner på standard eller omfattende nivå (IWSD-s / IWSD-c).

Studiested:        Harstad
Semester:          7,5
Studiepoeng:    180
Organisering:    Samlingsbasert     
Studietempo:    Deltid, 5 ukesamlinger pr. studieår
Søknadsfrist:     15. April            
Søk her:               Samordna opptak 

En tre-årig fagskoleutdanning,
som gjennomføres som deltidsstudium over 4,5 år.

Utdanningen innen 3D konstruksjon, robotikk og AM teknologi gir kompetanse til å fylle viktige stillinger i ulike verksted- og produksjonsbedrifter. Oppgaver innen 3D konstruksjon, bruk av robot til ulike verkstedtekniske oppgaver og bruk av AM teknologier (3D-printing) for produksjon av nye deler og/eller deler og komponenter for reparasjoner av utstyr og maskiner, er sentrale fordypningsemner i studiet. En utdanning som er fleksibel med hensyn på hvilke oppgaver og ansvar fullført utdanning kan gi. Bruk og planlegging for 3D-printing av deler i forskjellige materialer med ulike printerteknologier, bruk av forskjellige materialer, design som optimaliserer produksjon og de muligheter som robot teknologien kan gi for kvalitets- og produksjonsoptimaliseringer dekkes typisk av kompetansen tilegnet under utdannelsen.

Gjennomført og bestått fagskole innen 3D konstruksjon, robotikk og AM teknologi sveiseteknologi ved fagskolen i Nord kvalifiserer studenten til å gå opp til internasjonal konstruktør av sveiste konstruksjoner (IWSD-s og IWSD-c)

Kandidater med fagbrev *)

Utdanningen i 3D konstruksjon, robotikk og AM teknologi opp til og med 120 studiepoeng gir grunnlag for å ta sertifisering som Internasjonal konstruktør av sveiste konstruksjoner på standard nivå (IWSD-s).  Utdanning opp til og med 180 studiepoeng ved fagskolen kvalifiserer deg til å eksamen som Internasjonal konstruktør av sveiste konstruksjoner på omfattende nivå (IWSD-c)

 

Kandidater med utdannelse fra annen fagskole – tekniske **)

Har du fagskole innen tekniske fag kan du ta IWSD-s utdanning ved fagskolen i Nord ved å gjennomføre 1 emne innen Konstruksjonsteknikk og 3D DAK som kvalifiserer til å ta IWSD-s eksamen. Bygger du på med ytterligere studiepoeng etter fagskolens utdanningsløp, kvalifiserer du til å ta IWSD-c eksamen

 

Kandidater med BSc / MSC **)

Har du Bachelor eller Mastergrad innen tekniske fag kan du ta IWSD-s utdanning ved fagskolen i Nord ved å gjennomføre ett emne innen Konstruksjonsteknikk og 3D DAK på 10 studiepoeng som kvalifiserer til å ta IWSD-s eksamen. Bygger du på med ytterligere et emne, - Platestrukturer, sveiste forbindelser og trykkpåkjent utstyr- på 10 studiepoeng, kvalifiserer du til å ta IWSD-c eksamen

 

*) f I løpet av studieløpet må studenten formelt søke NSF (sveis.no) om godkjenning for å ta IWSD-s eksamen eller IWSD-c eksamen.

 

Litt info : (link til film).

 

 

 

 

KONTAKT: Avdelingsleder Jan-Are Gudbrandsen tlf: 40038088