Smart drifts- og vedlikeholdsteknologi (Vedlikeholdsteknologi)

Studiested:         Harstad
Semester:           6
Studiepoeng:     120
Organisering:    Samlingsbasert     
Studietempo:     Deltid, 5 ukesamlinger pr. studieår
Søknadsfrist:      15. april            
Søk her:                Samordna opptak 

Utdanning innen Smart drifts- og vedlikeholdsteknologi gir deg kompetanse som kan bidra til bærekraftig vedlikehold i din bedrift og gjøre deg rustet til å omgjøre ingeniørfaglige vurderinger til grunnlag for ledelsesbeslutninger.

En to-årig fagskoleutdanning,
som gjennomføres som deltidsstudium over tre år.

Utdanningen gir deg kompetanse til å fylle viktige stillinger som fagskoleingeniør innen mange ulike virksomheter. Utdanningen gir deg kompetanse som kan anvendes i utvikling av vedlikeholdstrategier, planlegging av utførelse av vedlikehold mm.

Som fagskoleingeniør vil du med kunnskap innen risikovurderinger og analyse, bidra til å ivareta helse og miljø, samt bærekraftig drift.

Utdanningen er lagt opp slik at denne kan gjennomføres mens du er i jobb.

Smart driftsteknologi er under utvikling i samarbeid med Nordlaks, Equinor og Aibel. Prinsipp for oppbygging av studiet vist i figuren under:

bokser med emnenavn som viser fremdriften i studiet - Klikk for stort bildeprinsipp for oppbygging av studiet.