Sveiseteknologi med internasjonal sertifisering (IWT og IWE)

Sveiseteknologi med studie på 120 eller 180 studiepoeng innen sveiseteknologi ved fagskolen i Nord, avdeling verkstedteknologi, kvalifiserer til å gå opp til eksaminering som internasjonal sveisekoordinator (IWT /IWE).

Studiested:         Harstad
Semester:           7,5
Studiepoeng:     180
Organisering:    Samlingsbasert     
Studietempo:     Deltid, 5 ukesamlinger pr. studieår
Søknadsfrist:      15. april            
Søk her:                Samordna opptak 

En tre-årig fagskoleutdanning,
som gjennomføres som deltidsstudium over 4,5 år.

Utdanningen innen sveiseteknologi gir kompetanse til å fylle viktige stillinger i sveise- og produksjonsbedrifter, sveiseinspeksjon, koordinering, planlegging, kontroll, innkjøp og materialstyring, konstruksjon og opplæring. 

Gjennomført og bestått fagskole innen sveiseteknologi ved fagskolen i Nord kvalifiserer studenten til å gå opp til internasjonal sveisekoordinator (IWT og/eller IWE)

Kandidater med fagbrev *)

Utdanningen i sveiseteknologi opp til og med 120 studiepoeng gir grunnlag for å ta sertifisering som Internasjonal sveisetekniker (IWT).  Utdanning opp til og med 180 studiepoeng ved fagskolen og med bestått IWT eksamen gir godkjenning for å gjennomføre en IWE påbyggingsmodul (IWE-3) som kvalifiserer deg til å eksamen som internasjonal sveiseingeniør (IWE).

 Kandidater med fagskoleutdanning i sveiseteknikk fra annen fagskole og IWT diplom  **)

Du kan videreutdanne deg til IWE ved fagskolen i Nord ved å bygge på din eksisterende utdannelse

 Kandidater med utdannelse fra annen fagskole – tekniske fag  (Ikke sveiseteknologi) **)

Har du fagskole innen andre tekniske fag kan du ta IWT / IWE utdannelse ved fagskolen i Nord ved å gjennomføre 5 emner innen sveiseteknikk som kvalifiserer for å ta IWT eksamen. Bygger du på med ytterligere 60 studiepoeng etter fagskolens utdanningsløp,  er du godkjent for å gjennomføre en IWE påbyggingsmodul (IWE-3) som kvalifiserer deg til å eksamen som internasjonal sveiseingeniør (IWE).

 Kandidater med BSc / MSC  **)

Har du Bachelor eller Mastergrad innen tekniske fag som er godkjent for IWE utdannelse kan du ta IWE utdannelse ved fagskolen i Nord ved å gjennomføre 5 emner innen sveiseteknologi er du godkjent for å gjennomføre en IWE påbyggingsmodul (IWE-3) som kvalifiserer deg til å eksamen som internasjonal sveiseingeniør (IWE).

*) f I løpet av studieløpet må studenten formelt søke NSF (sveis.no) om godkjenning for å ta IWT eksamen.

**) studenten må søke NSF (sveis.no) om godkjenning av bakgrunn før oppstart på IWT /IWE studiet. Her vil også eventuell sveispraksis godkjennes. Dersom ikke sveispraksis godkjennes må kandidaten gjennomføre et praktisk sveisekurs på 60 timer på fagskolen. Dette går over en uke hver høst og hver vår. Tidspunkt kunngjøres i løpet av juli.

 

 

KONTAKT: Avdelingsleder Jan-Are Gudbrandsen tlf: 40038088