Aktuelt

- Takknemlig for at det satses på høyere yrkesfaglig utdanning

På Fylkestinget 21. juni ble det vedtatt at det bevilges 10,8 millioner til styrking og utvikling av tilbudet til Fagskolen i Nord. 

Tidligere i juni kom nyheten om at Fylkesrådet i Troms og Finnmark innstilte til fylkestinget om å bevilge 10,8 millioner kroner for å styrke satsinga til Fagskolen i Nord. At pengene nå bevilges blir tatt godt i mot av rektor, Harry Arne Haugen. 

-Vi er svært takknemlig for at politikerne våre viser at de satser på Fagskolen og de studietilbudene vi har. Bevilgningen kommer godt med når vi skal gi tidsriktig og relevant opplæring, der det er nødvendig med nyutvikling og nytt utstyr, forteller rektoren. 

Vil bidra til utvikling i landsdelen  

Fagskolen i Nord har hatt en økning av studenttallet, som i 2018 var på ca. 400 til om lag 700 studenter. Det forventes at studenttallet fra høsten 2022 vil være i overkant av 800 studenter. Med bevilgningene får Fagskolen i Nord mulighet til å realisere prosjekter delfinansiert av blant annet Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning(DIKU). Det skal investeres i nytt materiell og utstyr, og nye studier innen havnedrift og automasjon er under utvikling. I tillegg til investeringer som skal gjøres, utvider skolen staben på samtlige avdelinger med resurser som skal bidra i opplæringen og driften av tilbudene.

 

-Jeg vil si at vi har hatt en rivende utvikling de siste årene. I samsvar med dette må også Fagskolen i Nord utvikle sitt ledelsessystem for å ruste organisasjonen. Vi tar sikte på å være sertifisert i henhold til NS-ISO-21001-2018 i andre semester i 2024. Vi har som mål at Fagskolen skal kunne bidra til en bærekraftig utvikling av regionen, og bevilgningen fra Fylkeskommunen bidrar til at vi kan realisere forventninger til opplæring og opplæringstilbud fra arbeidslivet i vår region, sier Harry Arne Haugen til slutt. 

Fylkesrådet vil styrke Fagskolen i Nord - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)

Svar på Studiebarometeret!

Studiebarometeret er den største datainnsamlingen som gjøres på studentenes opplevelse av studiet. For fagskolen i Nord er det derfor utrolig viktig at vi får økt svarprosenten slik at svarene kan oppleves representative for majoriteten av våre studenter

Nye IWE-kandidater uteksaminert v/ FIN Harstad

17 studenter har fullført utdannelse som IWE-kandidater i januar 2024 ved Fagskolen i Nord, studiested Harstad. 

Julehilsen fra rektor og prorektor

Informasjon om oppsplittingen av Fagskolen i Nord fra 1.1.2024

Tre nye studietilbud

Fagskolen i Nord har fått akkreditering for tre nye nett- og samlingsbaserte studier ved våre avdelinger i Skjervøy og Tromsø, som vil ha oppstart høsten 2024

Studenter samarbeider med Equinor for å løse sveisetekniske utfordringer i Equinor

Suksesshistorie fra Fagskolen i Nord avd. Harstad

«HØY-kvalitet»: Fagskoler går sammen for å sikre kvalitet i utdanningen

Fagskolen i Nord satser i Nord-Norge

Fagskolen i Nord – På Veien mot Fremtidens Utdanning i Nord-Norge Fagskolen i Nord viser gang på gang at de ligger i forkant av den nasjonale utdanningstrenden. Med blikket stødig rettet mot fremtiden, etablerer skolen stadig innovative og viktige utdanningstilbud som imøtekommer regionens behov og den nasjonale etterspørselen.

Fagskolen i Nord på maritim utdanningskonferanse

Ansatte ved Fagskolen i Nord fra studiested Tromsø og Nordkapp, har denne uken deltatt på  Maritim Utdanningskonferanse 2023 i Ålesund, arrangert av Fagskolen Møre og Romsdal og NTNU Ålesund.

Meld deg på - Kurs i robotteknologi og cobot 23-25 okt.2023

Hvordan kan vi bruke en cobot, og hva kan den brukes til? Hvilke fordeler og ulemper har en cobot sammenliknet med en tradisjonell industrirobot?