Informasjon om oppsplittingen av Fagskolen i Nord fra 1.1.2024

Som resultat av beslutninger tatt i Finnmark fylkesting 5 desember og Troms fylkesting 6 desember 2023 vil Fagskolen i Nord fortsette som organisasjon uten våre to avdelinger i Kirkenes og Nordkapp.

Fagskolen i Nord vil fra 1.1.2024 bestå av våre avdelinger i Tromsø, Harstad og Skjervøy. En ny Fagskolen i Finnmark er allerede registrert i enhetsregistret og vil bestå av fagskolevirksomheten i Kirkenes og Nordkapp.

I samordnet opptak vil søking til disse to fagskolen skje gjennom portalen til Fagskolen i Nord. Studenter som går første, andre og tredje år er tatt opp til en ettårig, toårig eller treårig studie og skal ikke søke med mindre du ønsker å starte på et nytt fagskolestudium. Dette betyr at studentene ikke blir berørt av omorganiseringen utover skifte av styre og øverste ledelse.