Julehilsen fra rektor og prorektor

Da feirer vi snart jul, foreløpig for siste gang, som Fagskolen i Nord, med alle våre avdelinger. Fra og med 1 januar 2024 vil Fagskolen i Nord fortsette som en organisasjon uten våre avdelinger i Kirkenes og Nordkapp. Dette som et resultat av politiske beslutninger i Finnmark og Troms Fylkeskommuner. Som et resultat av skilsmissen mellom våre foresatte har de gjort en barnefordeling som gjør at vi må bo hver for oss fra nyttår. Vi har fortsatt stort håp om at våre foresatte vil finne sammen igjen og legge til rette for vekst og utvikling i Fagskolen i Nord som en gjenforent samlet organisasjon.

Vi har hatt en rivende utvikling de to årene Fagskolen i Nord har eksistert med alle våre avdelinger i hus. Fagskolen i Nord har økt sin produksjon som resulterer i en økning av Fylkeskommunenes inntekter på litt over 11 millioner Kr. Denne økningen er et resultat av en økt studiepoengproduksjon på 45,6% og en økning i studenttallet på 9%. Høsten 2023 har vi fått akkreditert 3 nye utdanningstilbud, og hatt tilsynsrevisjon fra NOKUT i forhold til vår første søknad om fagområdeakkreditering. Høsten 2023 søkte vi en ny fagområdeakkreditering i et samarbeid mellom Nordkapp, Skjervøy og Tromsø. Dessverre vil antagelig skilsmissen føre til at den ikke blir godkjent. En gledelig nyhet, av i dag, er det at fagskolen i Nord er bevilget 16,5 millioner Kr. ekstra i 2023. Dette betyr at vi har mulighet til å legge frem et regnskap som er i tråd med de fylkeskommunale bevilgningene.

Vi har ingen mulighet til å endre historien, det eneste vi kan gjøre er å se fremover. Rektor og prorektor skal se til å gjøre vårt beste for at våre avdelinger i Finnmark skal få det bra. Rektor er i nesten daglig kontakt med påtroppende rektor for Fagskolen i Finnmark for å støtte opp om at våre avdelinger i Finnmark blir godt tatt vare på. Det formelle ansvaret ligger hos oss frem til og med 31.12.2023 kl. 23:59:59.

Fagskolen i Nord skal fortsatt bevege seg i retning av at: «FIN skal være den foretrukne utdanningsinstitusjon innen høyere yrkesfaglig utdanning. Våre studenter, næring og samfunn skal fortelle fordelaktige historier om fagskolen i Nord som gjør oss til et selvfølgelig valg og en foretrukket utdanningstilbyder. Vi skal være kjent for å levere utdanningstilbud med høy kvalitet, relevans og aktualitet, samt bidra til å skape vekst i samarbeid med samfunn og næringsliv.» Dette er jeg trygg på at vi sammen skal få til. Og jeg vil samtidig ønske Fagskolen i Finnmark en fremgangsrik utvikling til beste for folk og arbeidsliv i vårt nordligste fylke.

Jeg vil benytte anledning til å berømme og takke alle som har sitt virke i fagskolen og som sammen bidrar til den fremgangen vi kan vise til. Uten alles innsats hadde vi ikke vært der vi er i dag.

En stor takk til dere alle, ansatte og studenter, for deres bidrag til vår vekst og kvalitetsutvikling.

De beste jule og nyttårs ønsker fra:

Harry Arne Haugen (Rektor) og Astrid Sebulonsen (Prorektor)