Studenter samarbeider med Equinor for å løse sveisetekniske utfordringer i Equinor

Suksesshistorie fra Fagskolen i Nord avd. Harstad

Den 27. oktober ble en viktig dag for Fagskolen i Nord avdeling Harstad. Fire dyktige studenter; Jan-Tore Jakobsen, Magnus Larsson, Linn Cecilie Gjelseng og Sara Linnea Larsson Grayston, hadde gleden av å presentere sitt hovedprosjekt for materialgruppen hos Equinor. Dette prosjektet markerte et betydningsfullt trinn i deres utdanning som internasjonale sveiseingeniører (IWE) ved Fagskolen i Nord. I samarbeid med Equinor har disse studentene dykket dypt inn i materialteori og sveiseteknologi for å utforske korrosjonsegenskapene til super duplex rustfrie stålrør, og kommet frem til spennende resultater.

Bilde: Sveising av Super Duplex (Rustfrie stålrør).

Hovedprosjektet: Korrosjonsegenskaper til Super Duplex Rustfrie Stålrør

Hovedprosjektet til studentene ved Fagskolen i Nord handlet om og forbedre korrosjonsegenskapene til rotstrengen på super duplex rustfrie stålrør. Dette er en kritisk problemstilling innen olje- og gassindustrien, spesielt for selskaper som Equinor, som er avhengige av høy kvalitet og holdbarhet i sine materialer.

For å håndtere dette komplekse problemet, fokuserte studentene på å justere mengden nitrogen i bakgassen under sveisingen. Dette eksperimentet viste seg å være vellykket, da resultatene indikerte at en økning i mengden nitrogen i bakgassen kunne bidra til betydelig forbedret motstand mot gropkorrosjon i sveisen. Denne oppdagelsen kan ha stor innvirkning på olje- og gassindustrien ved å øke levetiden og påliteligheten til rustfrie stålrør.

Studentenes erfaringer

De involverte studentene verdsatte muligheten til å jobbe tett sammen med Equinor på en problemstilling av stor betydning. Alle studentene fremhevet at studiet ved Fagskolen i Nord og samarbeidet med Equinor har vært en uvurderlig læringsopplevelse som har rustet dem for fremtidige utfordringer i arbeidsmarkedet.

Magnus Larsson fra DNV Technology Centre Bergen, som er senioringeniør, uttalte at:

«Dette prosjektet har utvidet hans kunnskap og kompetanse, som har direkte relevans for hans stilling». 

Linn Cecilie Gjelseng fra Framo Flatøy AS, som studerer materialteori, uttrykte det slik:

 «Det har gitt oss mye læring og kunnskap som vi kan dra videre nytte av. Dette understreker verdien av å kombinere teori med praktisk erfaring for å utvikle nødvendig sveiseteknisk kompetanse i et samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner som Fagskolen i Nord og ledende selskaper som Equinor».

Fagskolen i Nord: Utdanning for Fremtiden

Fagskolen i Nord avdeling Harstad tilbyr en rekke studier som gir videreutdanning og kompetanse som er høyt etterspurt i dagens arbeidsmarked. Dette samarbeidet med Equinor er et eksempel på hvordan Fagskolen i Nord forbereder studentene sine på virkelige utfordringer og muligheter innen teknologi og industri.

Studentenes takk til støttespillere

Til slutt ønsker studentene å rette en stor takk til alle som bidro til dette prosjektet, spesielt Jan-Are Gudbrandsen ved Fagskolen i Nord og Lars Magne Halvorsen, sjefingeniør ved Equinor, for deres støtte og veiledning. Alle studentene har bestått IWT-eksamen og er nå godt i gang med det siste semesteret med studier som vil gi dem tittelen internasjonal sveiseingeniør (IWE) ved Fagskolen i Nord.

Konklusjon: Sveiseinnovasjon styrker olje- og gassindustrien

Dette samarbeidsprosjektet mellom Fagskolen i Nord avdeling Harstad, Equinor, og de dedikerte studentene, markerer en vellykket kobling innen høyere yrkesfaglig utdanning mellom teori, praksis og sveiseteknologi. Resultatene fra dette prosjektet kan ha en betydelig innvirkning på olje- og gassindustrien, og viser verdien av å utdanne fremtidige ingeniører som er rustet til å håndtere komplekse utfordringer i bransjen. Dette er en inspirerende historie om hvordan samarbeid mellom Fagskolen i Nord og næringslivet kan føre til innovasjon og suksess.