Tre nye studietilbud

Fagskolen i Nord har fått akkreditering for tre nye nett- og samlingsbaserte studier ved våre avdelinger i Skjervøy og Tromsø, som vil ha oppstart høsten 2024.

Vannkjemi/RAS på Skjervøy

Ved Fagskolens avdeling på Skjervøy vil vi tilby «Vannkjemi, mikrobiologi og fiskehelse innen akvakultur». Studiet, som går over ett år, gir 30 studiepoeng og er et nett- og samlingsbasert studie. Studiet gir en opplæring i grunnleggende vannkjemi og vannbehandling, og grunnleggende mikrobiologi og biologisk filterteknologi. Du vil også tilegne deg kunnskap innenfor fiskehelse og biologi. 

Opptakskravet er fullført og bestått videregående opplæring, med fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra Akvakultur-, Fiske og fangst- eller Havbrukstekniker faget. Søkere uten fagbrev kan også søke på bakgrunn av realkompetanse, med relevant arbeidserfaring. 

Studiet har lenge vært etterspurt i oppdrettsnæringen lokalt, og er det første av sitt slag i Nord-Norge. Med tidligere avdelingsleder Jan Tore Eriksen i spissen, er studiet utformet i tett samarbeid med det lokale næringslivet, Arnøy Laks AS og Mowi AS. Nåværende avdelingsleder Per-Hugo Hansen feiret akkrediteringen sammen med Jan Tore Eriksen og ordfører Ørjan Albrigtsen. Per-Hugo Hansen sier han tror det blir bra søkertall, ettersom interessen for studiet har vært stor.  

To nye studier i Tromsø høsten 2024

Avdelingen for bygg og anlegg i Tromsø har fått akkreditering for to nye studietilbud med oppstart høsten 2024. I tillegg ligger et tredje studie til godkjenning hos NOKUT.

Bygningsvern i Nord I

Bygningsvern i Nord I gir 30 studiepoeng, og er i all hovedsak et teoretisk tilbud som tar for seg lover, forskrifter og regler relevant til bygningsvern. Studiet er et nett- og samlingsbasert studie som går over ett år. Blant hovedmomentene i studiet finner du nordnorsk, samisk og kvensk byggeskikk, materialkunnskap, restaureringsplan med kartlegging og istandsettingsplan. Dette studiet passer for deg som jobber med vernede eller verneverdige bygg og byggverk, er håndverker, saksbehandler eller rådgiver innen fagområdet. 

Opptakskravet er fagbrev innen flere relevante fagområder, som for eksempel tømrerfaget. Er du usikker på om ditt fagbrev tilfredsstiller opptakskravet kan du kontakte avdelingsleder for bygg og anlegg. Dersom du ikke har fagbrev, kan du søke med grunnlag i realkompetanse. For eksempel hvis du er byggingeniør uten fagbrev og har fem års praksis fra byggesaksbehandling, vil du ha et godt grunnlag for å komme inn på Bygningsvern i Nord I.

I tillegg ligger Bygningsvern i Nord II til godkjenning hos NOKUT. Studiet gir også 30 studiepoeng, og vil være mer praktisk rettet enn Bygningsvern i Nord I. Det vil stilles større krav til håndverksbakgrunn for å gå videre fra del I til del II. Dersom du har jobbet som håndverker innen bygg med fem års praksis har du et godt grunnlag for opptak både til Bygningsvern i Nord I og II. Med håndverksbakgrunn og til sammen 60 studiepoeng innen bygningsvern har du grunnlag for å påta deg oppdrag på vernede byggverk.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) anlegg

BIM anlegg vil også starte opp ved vår avdeling i Tromsø. Studiet er et nett- og samlingsbasert studie som går over to år og gir 60 studiepoeng. Dette er tredje fagretning innen BIM-studiene våre. Med BIM Anlegg, BIM Installasjon og BIM Konstruksjon kan vi nå tilby en ettertraktet utdanning som er relevant for fagarbeidere, prosjektledere og ingeniører innen et bredt spekter av norsk og internasjonalt næringsliv.

Arbeidet med BIM Anlegg startet med bakgrunn i behov avdekket under samtaler og møter med flere næringsaktører og offentlige instanser. Innholdet i studiet er også formet ut fra dette behovet. Du lærer blant annet om struktur og databehandling, backup og datasikring, samhandling og koordinering. I tillegg lærer du om datafangst, 3D-modellering, NVDB, IFC, SOSI og GML, samt kontrakter, standarder, regelverk og søknadsprosedyrer. 

Opptakskravet er fagbrev innen blant annet anleggsgartnerfaget, anleggsrørleggerfaget, anleggsmaskinførerfaget og vei- og anleggsfaget. Er du usikker på om ditt fagbrev tilfredsstiller opptakskravet kan du kontakte avdelingsleder for bygg og anlegg. De som ikke har fagbrev eller tilsvarende formell kompetanse kan søke med grunnlag i realkompetanse. Med BIM Anlegg på din CV vil du kunne ivareta nøkkelroller innen prosjektering, utførelse og dokumentasjon av utført anleggsarbeid. 

Oppstart høsten 2024

Fagskolen i Nord er stolt over innsatsen som er lagt ned for de tre nye studietilbudene, som nå har ført til akkreditering fra NOKUT. Vi ser frem til det videre arbeidet og gleder oss til oppstart høsten 2024. Du kan søke opptak til alle våre studier når søknadsportalen åpner 1. februar 2024. Søknader sendes via Samordna Opptak.