Realfag fordypning

  • Ønsker du å utvikle kunnskapen innen realfag?
  • Har du planer om å ta IWE utdanning ved Fagskolen i Nord?

Realfag fordypning

er et studium på 10 studiepoeng over ett semester som utvider den realfaglige kompetanse du tidligere har fått via fagskolen. Utdannelsen er en del av kvalifiseringen for å kunne gå opp til IWE (Internasjonal Sveiseingeniør) eksamen. Emnet ligger som valgfag under studiet Konstruksjon, design og produksjon

Innholdet

i realfag fordypning går videre på en noen av temaene fra realfaglig redskapsemne og går igjennom følgende tema:

  • Sannsynlighet og kombinatorikk.
  • Følger og rekker
  • Vektorer i rommet.
  • Funksjonsdrøfting og integrasjon
  • Differensiallikninger
  • Stråling og strålingslovene 

 

Her finner du emneplan for dette emnet.

Undervisningen

gjennomføres med en fysisk samlingsuke som støttes med webinarer på nett. Samling vil bestå av forelesninger, oppgaveløsing og arbeid med problemløsningsoppgaver. Webinarene består av teori der du i forkant får tilgang til aktuelt fagstoff, video og litteratur.
Dette kan du gå gjennom mellom webinarene på tidspunkter som er tilpasset ditt eget tidsskjema
Studiet realfag fordypning er delt opp i to deler, et oppfriskningskurs som går over sommeren og hoveddelen av studiet som går over høst-semesteret. Dette oppfriskningskurset, oppsummerer den matematikken og fysikken du har vært igjennom tidligere på fagskolen og er studentstyrt slik at du selv kan bestemme tidspunktene du arbeider med kurset forut for oppstart i uke 35.

Opptakskrav:

Fullført og bestått fagskoleutdanning der grunnleggende realfag er inkludert.
 

Oppstart:

Uke 35 - nettsamling (2 kvelder).
Uke 37 - samling på Fagskolen i Nord studiested Harstad. Resterende del av emnet gjennomføres som nettsamlinger utover høsten. 

Spørsmål om studiet:

Simon Holm Hemstad, simon.holm.hemstad@fagskoleninord.no