BIM-bygningsinformajonsmodellering

Fagskolen i Nord tilbyr BIM-installasjon og BIM-konstruksjon. Les mer om våre studier her og få svar på: Hva gjør en BIM-tekniker?

BIM - Installasjonsstudiet ved Fagskolen i Nord

er et nettbasert deltidsstudium der 60 studiepoeng er fordelt over 2 år. I tillegg til nettundervisning gjennomføres det fysiske samlinger ved skolen i Tromsø. Utdanningen passer for deg med fagbrev eller lengre praksis innen fagområdene elektro, rørlegger, ventilasjonsarbeider, heismontør og som har ambisjoner om å delta aktivt i planlegging og utforming av nye bygg og anlegg.

Studiet består av to emner a 30 studiepoeng;
PSI – prosess og informasjonsflyt og BIM installasjon Les mer

BIM - konstruksjonsstudiet ved Fagskolen i Nord

er et nettbasert deltidsstudium der 60 studiepoeng er fordelt over 2 år. I tillegg til nettundervisning gjennomføres det fysiske samlinger ved skolen i Tromsø. Utdanningen passer for deg med fagbrev eller lengre praksis innen fagområdet bygg og som har ambisjoner om å delta aktivt i planlegging og utforming av nye bygg.

Studiet består av to emner a 30 studiepoeng;
PSI – prosess, og informasjonsflyt og BIM Konstruksjon Les mer

 

BIM - Anleggsstudiet ved Fagskolen i Nord (på planleggingsstadiet)

vil bli et nettbasert deltidsstudium der 60 studiepoeng er fordelt over 2 år. I tillegg til nettundervisning vil det gjennomføres fysiske samlinger ved skolen i Tromsø. Utdanningen vil passe for deg med fagbrev eller lengre praksis innen fagområdet anlegg og som har ambisjoner om å delta aktivt i planlegging og utforming av nye bygg og anlegg.

Studiet vil bestå av to emner a 30 studiepoeng; PSI – prosess og informasjonsflyt og BIM Anlegg.